Anglų kalbos lygiai

BASIC

A0 (Starter) Niekada anksčiau nesimokęs anglų kalbos. Nesupranta šnekamosios kalbos.

A1 (Elementary) Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti. Geba parašyti paprastą, trumpą tekstą.

A2 (Pre-Intermediate) Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis. Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose. Geba rašyti trumpas, paprastas pastabas, žinutes ar laišką.

INDEPENDENT

B1 (Intermediate) Geba suprasti tekstą apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus.

B2 (Upper-Intermediate) Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.

PROFICIENT

C1 (Advanced) Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus. Geba spontaniškai, laisvai išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba rašyti apie sudėtingus dalykus laiškuose, rašiniuose ir ataskaitose.

C2 (Proficiency) Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito. Nuosekliai atpasakoja diskusijas, pasakojimus ar nuomones. Geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba rašyti specialybės ar grožinės literatūros tekstų santraukas ir apžvalgas.